Работно Време:  24 / 7

dehaze

Royal L Hotel, Ресен, Македонија

Соба 102 – Трокреветна Соба

Соба 102 – Трокреветна Соба

Соба 101 – Трокреветна Соба

Соба 105 – Трокреветна Соба

Соба 106 – Трокреветна Соба

Соба 203 – Трокреветна Соба

Соба 206 – Трокреветна Соба